Öppettider

Förskolan Pärlan följer Stockholms Stads riktlinjer om öppettider med ramtiden 06.30 – 18.30 om föräldrarna har behov av det.

För närvarande har vi öppet 06.30 – 18.00. Överenskommelse om barnens närvarotider fattas för en termin i taget. Om föräldrarnas behov långsiktigt förändras kan öppettiderna på kort varsel ändras i linje med ramtiderna.