Klagomål & Synpunkter

Klagomål

1. Vid mindre problem som har med avdelningen att göra: Prata med avdelningspersonalen eller avdelningsansvarig förskollärare.

2. Kontakta förskolechefen:  Håkan Lindé

parlan@rinkebykyrkan.se

08-761 52 20

3. Kontakta förskolans styrelse:

Basem Besada, Ordförande

Markus Sand, Pastor

info@rinkebykyrkan.se

08-760 47 74

 

4. Det går även att lämna in klagomål till Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen. Det görs enklast via anmalan@stockholm.se.

Du kan också fylla i formulären på hemsidan. Mejlet når förskolechefen:  Håkan Lindé.

 

Captcha:
2 + 12 =