Ansökan och köregler

Köregler


Förskolan Pärlan är med i Stockholms Stads kö så vi följer Stockholms köregler.

Ansökan


Vi är med i Stockholms Stads kö. Man ansöker om plats till Förskolan Pärlan  på samma sätt som man ansöker till vanlig kommunal förskola, genom ”Min Barnomsorg” på Stockholms Stads hemsida. Man kan också får hjälp att ansöka på Medborgarkontoret.