Profil

Skollagen och Läroplan för förskolan är de grundläggande dokument som vi har att följa. Läroplanen och den kristna profilen genomsyrar vårt dagliga arbete i alla situationer som uppstår.

Barnens språkutveckling i framförallt svenska som andra språk är också genomgående i allt vårt arbete då vi förklarar och pratar om allt som sker.

Vår kristna profil innebär en fördjupning i den kristna tron och i värderingar som alla människors lika värde, solidaritet med dem som behöver stöd och jämställdhet mellan könen.