Avdelningar

Pärlan har tre avdelningar. Solen för de minsta barnen, ca. 1-2 år, Stjärnan för mellanbarnen , ca 3-4 år och Månen för de största barnen, ca. 4-5 år.