Om oss

Välkommen till Förskolan Pärlan!

Förskolan Pärlan är en förskola med kristen profil som ligger i Rinkeby. Huvudman är Rinkeby Internationella Församling som är ansluten till EFK (Evangeliska Frikyrkan). Vi har 44 platser uppdelade på tre avdelningar.

Läs mer

Profil

Skollagen och Läroplan för förskolan är de grundläggande dokument som vi har att följa. Läroplanen och den kristna profilen genomsyrar vårt dagliga arbete i alla situationer som uppstår.

Barnens språkutveckling i framförallt svenska som andra språk är också genomgående i allt vårt arbete då vi förklarar och pratar om allt som sker.

Vår kristna profil innebär en fördjupning i den kristna tron och i värderingar som alla människors lika värde, solidaritet med dem som behöver stöd och jämställdhet mellan könen.

Läs mer

Personal

Vi som arbetar ..

Läs mer